Regulamin

LOMBARD

WARUNKI
przechowywanie / sprzedaż z prawem odkupu

1. Potrzebne dokumenty:
Umowę sporządza się na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Może to być np.: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.
UWAGA ! – trzeba mieć ukończone 18 lat

2. Warunki uzyskania gotówki:
Jedynym kryterium jest przeniesienie praw własności przedmiotu, który musi być własnością składającego / sprzedającego.

3. O usłudze:
Wartość przedmiotu określana jest przez Lombard. Przeważnie kwota stanowi 1/3 wartości rynkowej przedmiotu. Ustalona kwota wypłacana jest w całości gotówką do rąk własnych.

4. Terminy spłaty/odkupu:
Umowę zawieramy na okres od 7 do 32 dni kalendarzowych z możliwością przedłużania na kolejne okresy – pod warunkiem spłaty ustalonej kwoty.

5. Koszty:
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, wysokość opłat ustalamy na podstawie wysokości wypłaconej kwoty oraz terminów. Nie pobieramy prowizji z góry.

6. Zwrot wypłaconej gotówki:
Zwrotu wypłaconej gotówki wraz z wszystkimi kosztami a tym samym odbioru przedmiotu należy dokonać osobiście, lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (wskazanej w momencie podpisywania umowy). Termin widniejący na umowie jest terminem nieprzekraczalnym.
W przypadku wcześniejszej spłaty koszty zostaną proporcjonalnie pomniejszone.
Minimalna opłata to 10 zł a minimalny okres rozliczenia to tydzień (7dni).

7. Przedłużenie okresu spłaty:
Istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty. W takim przypadku należy wpłacić na rzecz Lombardu tylko koszty uzgodnione w umowie. Przedłużenie jest jednoznaczne z wyznaczeniem nowego terminu odbioru. Za każdym razem wydawane jest stosowne potwierdzenie przedłużenia.

8. Nie wywiązanie się z umowy:
W przypadku braku spłaty (wraz z kosztami) lub przedłużenia umowy, przedmioty zgodnie z umową przechodzą na własność Lombardu KLT i wystawione zostają na sprzedaż.